^Naar boven

Home

Wie zijn wij:

Oudega – Kolderwolde en  Harich-Ruigahuizen  hebben gezamenlijk een website. Het zijn 2 kerkgemeenschappen die zelfstandig zijn en samen 1 dominee hebben.

Oudega en Kolderwolde is een kerkelijke gemeente, die vanaf 1631 één gemeente is.  Over de geschiedenis van deze kerk kunt u onder de tab Oudega&Kolderwolde/geschiedenis van alles hierover lezen.

Harich en Ruigahuizen  zijn tot 1816 aparte kerkelijke gemeenten geweest. Tot die tijd stond in Ruigahuizen bij de klokkenstoel een kerkje. Onder de Tab op deze site: Harich&Ruigahuizen / geschiedenis, kunt u van alles hierover lezen. In 1816 werd Harich en Ruigahuizen 1 kerkelijke gemeente.

Nu we gezamenlijk een dominee hebben, worden samen ook meer activiteiten gedaan. Zo zijn de kerkdiensten, de ene zondag in Oudega de andere in Harich. Kijkt u onder de tab:  Diensten.

De zondagsschool werkt samen met projecten. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar gezamenlijk en ook het winterwerkprogramma doen we samen.

Of de samenwerking verder geïntensiveerd wordt, zal de toekomst leren.

Doel van de gemeenten is:

We zijn, Christus belijdend en gaan uit van het evangelie, in liefde omzien naar elkaar.

De kerk is een gastvrij huis voor jong en oud waarin iedereen welkom is!

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen