^Naar boven

Geschiedenis

Geschiedenis kerk van Harich Deze link bevat veel informatie!
 
S ten Hoeve schreef een boekje n.a.v. de restauratie in 1974
 
 
 
N.a.v. het 350 jarig bestaan van de gemeente Harich en later, Harich - Ruigahuizen, heeft
Y. vd Lageweg een boek gemaakt over de geschiedenis van de kerk en haar voorgangers.
Dit boek konden gemeenteleden en belangstellenden kopen.
 
350 jaar 1350 jaar 2
Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen