^Naar boven

Diensten

 Beste bezoekers van onze website,

Alle diensten kunnen ook nog steeds bekeken worden via : http://kerkdienst.jcmusic.nl 

20210619 113051

 

4e na PINKSTEREN 20-6-2021 in de Paadwizer in Balk

Protestantse Gemeente Balk en
Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen

organist: Aad van Zandbergen
ouderling van dienst: Margriet Tichelaar (Balk)

diaken van dienst: Marjan Landman (OKHR)
zangers: Sijds Tichelaar (Balk) en Wybren de Boer (OKHR)
voorgangers: ds. Maartje Wildeman en ds. Anke Oosting

koster: Bram van Dijk

techniek: streamteam Paadwizer


* Consistoriegebed                                                             Margriet Tichelaar            

VOORBEREIDING 

* Woord van welkom                                                          Margriet Tichelaar

  ‘Lied van Hagar’ van/door Stef Bos, om het thema wereldvluchtelingendag te laten

  klinken…   https://youtu.be/P-zj_Th9iJI   

* Bemoediging, drempelgebed en groet                              Maartje Wildeman

* Zingen:      Psalm 63: 1, 3                  Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

* Aandacht voor de kinderen                                              Maartje                           

         

* Gebed om ontferming    

* Glorialied:            Lied 274: 1, 2, 3     Wij komen hier ter ere van uw naam     

                              (om te oefenen: https://youtu.be/o9cC4SrNG6A)      

RONDOM HET WOORD 

* Schriftlezing Ezechiël 1: 1-12 en 22-2: 2a                         Margriet Tichelaar            

* Zingen:                Lied 137A: 1, 2, 3, 4                   Toen wij zaten langs het water

                              (om te oefenen: https://youtu.be/1-OyCjTVk-c?t=29)

* Overweging                                                                     Anke Oosting                                                          

* Zingen:                Lied 362: 1, 2, 3     Hij die gesproken heeft een woord dat gaat         

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

* Afronden samenwerking                                                   Maartje en Anke                        

* Zingen:                Lied 423: 1, 2 en een aangepast 3e couplet:

                             

Nu wij uiteen gaan vragen wij God:

ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteen gaan zeggen wij dank,

dank je wel,

al wat wij deelden, dat was goed.

* Voorbeden – Stil gebed –         Onze Vader                              Anke

* Voor diaconie en kerk. Banknummers OKHR:

  Diaconie Harich-Ruigahuizen     NL09 RABO 0305 2060 28

  Kerk       Harich-Ruigahuizen     NL87 RABO 0305 2002 59

  Diaconie Oudega-Kolderwolde   NL45 RABO 0333 5003 77

  Kerk       Oudega-Kolderwolde NL39 RABO 0333 5037 83

* Zingen:                Liet (Frysk) 1014: 1 t/m 5 Jou frede troch fan hân nei hân  

                              (om te oefenen: https://youtu.be/Q5Ns48-Bcpw)

 

* Zegen (gezongen amen door zangers)                             

 

 

 

Hoewel Kerstfeest voorbij is, laten we het toch nog even staan omdat het zo ontzettend mooi is!!

Kerstfeest sneinskoalle 2020

Ondanks alle beperkingen waar we allemaal mee te maken hebben, heeft de sneinskoalle van Harich/Ruigahuizen en Oudega/Kolderwolde weer een prachtige Kerstavond voor ons gemaakt. Druk op onderstaande link zodat je het hun project kunt bekijken, en ervan kunt genieten!!!

 

Sneinskoalle 2020

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen