^Naar boven

Diensten

 

Hier de data van de  kerkdiensten  PG Harich-Ruigahuizen en PG Oudega-Kolderwolde,

Vrijdag 03 maart ― Wereldgebedsdag ― Raad van Kerken

19.15 uur   :  Ds. Y. Slik, Balk

Locatie        :  Doopsgezinde Kerk

Thema        :  Zichtbaar geloven

 

Zondag 05 maart ― Oudega ― 2e zondag 40-dagentijd

09.30 uur   : Ds. D. Kisjes-de Vries, Wijckel

M.m.v.       :  Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum (ISO)

Zondag 12 maart ― Harich ― 3e zondag 40-dagentijd
Biddienst voor gewas en arbeid

09.30 uur   : Ds. Y. Slik, Balk

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 19 maart ― Oudega ― 4e zondag 40-dagentijd

09.30 uur   : Mw. T. Bergsma-Overdiep, Balk

Zondag 26 maart ― Harich  ― 5e zondag 40-dagentijd

09.30 uur   : Ds. R. Voogd, Oudega

 

Ondanks alle beperkingen waar we allemaal mee te maken hebben, heeft de sneinskoalle van Harich/Ruigahuizen en Oudega/Kolderwolde weer een prachtige Kerstavond voor ons gemaakt. Druk op onderstaande link zodat je het hun project kunt bekijken, en ervan kunt genieten!!!

 

Sneinskoalle 2020

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen