^Naar boven

Diensten

Zondag 1 september:   Gezamenlijke dienst in Harich

09.30 uur :  Ds. O.C. Kerssen, Sloten

 

Zondag 8 september:   Gezamenlijke dienst in Oudega

09.30 uur :  Ds. F. de Hoop, Hommerts

 

Zondag 15 september: Gezamenlijke startdienst in Harich (Ons Gebouw)
                                    - Kliederkerkviering

09.30 uur :  Ds. A.P. Oosting

Koffie, thee, limonade en samen iets eten

 

Zondag 22 september:   Vredesdienst, RvK-dienst uitgaande van de
Raad van Kerken in De Paadwizer te Balk

09.30 uur :  Ds. A.P. Oosting / Dr. C. Buisman

Rijdienst  :  Lucie Reijenga

 

Zondag 29 september: Gezamenlijke dienst in Oudega (De Skeakel)

09.30 uur :  Themadienst ‘Mazzeltof’ door Muziekgezelschap ‘Samoosara’

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 6 oktober:Gezamenlijke dienst in Harich

09.30 uur : J Renkema Kampen

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen