^Naar boven

Diensten

Hier de data van de  kerkdiensten  PG Harich-Ruigahuizen en PG 

 

Kijk voor activiteiten bij nieuws!

Zondag 24 september ― Harich ― Themadienst

10.00 uur   : Gospelkoor Sjammasj, Leeuwarden

Thema        :  ‘Out of the box’

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 1 oktober ― Oudega ― Startdienst 2023-2024
09.30 uur : Mw. T. Aukema, Wijckel
Koffiedrinken voor de dienst

Zondag 8 oktober ― Harich
09.30 uur : Ds. J.G. Majoor, Sneek

Zondag 15 oktober ― Oudega
09.30 uur : Mw. T. Bergsma-Overdiep, Balk

Zondag 22 oktober ― Harich
09.30 uur : Pastor A. Adema, Joure
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 29 oktober ― Oudega
09.30 uur : Ds. J.M. Peschar, Wijckel

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen