^Naar boven

Diensten

 Beste bezoekers van onze website,

Alle diensten kunnen ook nog steeds bekeken worden via : http://kerkdienst.jcmusic.nl 

20210327 094359

Orde van dienst 11-4-'21 (opname zaterdag 10 april, 17.00 u. Balk)

                   
Protestantse Gemeente Balk en Protestantse Gemeente ONS
Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen

organist: Bert van der Lijn
ouderling van dienst: Tine Haantjes (consistoriegebed, welkom en de lezing)

zangers: Tine Haantjes, Reinder Jan Postma

voorganger: ds. Stephan de Jong

techniek: Mart en Erik Lankman en Wim van der Heide

* Woord van welkom 

VOORBEREIDING 

* We zingen Psalm 116: 1,3

* korte inleiding

* Bemoediging, drempelgebed en groet

* We zingen Psalm 116: 4

* Aandacht voor de kinderen

* Gebed om ontferming

* Glorialied Lied 216; 1,2,3

RONDOM HET WOORD 

*  Schriftlezing Johannes 20,19 en 24-29

* We zingen Lied 637; 1,2,3,4

* Overweging

* We zingen Lied 321: 1,2,6,7

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

* Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

* Iets over diaconie - organist speelt 40-60 sec. banknummers in beeld 

* Slotlied Liet (Frysk) Liet 653: 1,4

 

* Zegen (gezongen amen)

 

 

 

 

Hoewel Kerstfeest voorbij is, laten we het toch nog even staan omdat het zo ontzettend mooi is!!

Kerstfeest sneinskoalle 2020

Ondanks alle beperkingen waar we allemaal mee te maken hebben, heeft de sneinskoalle van Harich/Ruigahuizen en Oudega/Kolderwolde weer een prachtige Kerstavond voor ons gemaakt. Druk op onderstaande link zodat je het hun project kunt bekijken, en ervan kunt genieten!!!

 

Sneinskoalle 2020

 

Deze kerstnachtdienst is op TV Omrop Súd West  Ziggo Digitaal kanaal 40. KPN Kanaal 1343

image003

 

 

 

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen