^Naar boven

Diensten

Zondag 1 maart:   Gezamenlijke dienst in Harich

09.30 uur :  Ds. A.P. Oosting

1e zondag 40 dagentijd

 

Vrijdag   06 maart:  Wereldgebedsdag (RvK) in Doopsgezinde kerk

19.15 uur: Ds. Y. Slik

Zondag 08 maart:    Gezamenlijke dienst in Oudega

     2e zondag 40-dagentijd

09.30 uur :  Mw. H. Plantinga-Folkertsma, Workum

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 15 maart:    Gezamenlijke dienst in Harich

  3e zondag 40-dagentijd

09.30 uur :  Ds. T.J. de Heer, Oosterzee

 

Zondag 22 maart:    Gezamenlijke dienst in Oudega
4e zondag 40-dagentijd

09.30 uur :  Ds. E. van der Sluis, Joure

 

Zondag 29 maart:    Gezamenlijke dienst in Harich
5e zondag 40-dagentijd

09.30 uur :  Mw. H. Plantinga-Folkertsma, Workum

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen