^Naar boven

Home

Wie zijn wij:

Oudega – Kolderwolde en  Harich-Ruigahuizen  hebben gezamenlijk een website. Het zijn 2 kerkgemeenschappen die zelfstandig zijn. Er is ondersteuning in het pastoraat en Sonja Swart is als jeugdwerker actief in onze gemeenten.

Oudega en Kolderwolde is een kerkelijke gemeente, die vanaf 1631 één gemeente is.  Over de geschiedenis van deze kerk kunt u onder de tab Oudega&Kolderwolde/geschiedenis van alles hierover lezen.

Op 24 september 2021 is het kerkgebouw van Harich overgegaan naar de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De Plaatselijke Commissie coördineert nu de activiteiten. Zie onder hun tabblad.

Harich en Ruigahuizen  zijn tot 1816 aparte kerkelijke gemeenten geweest. Tot die tijd stond in Ruigahuizen bij de klokkenstoel een kerkje. Onder de Tab op deze site: Harich&Ruigahuizen / geschiedenis, kunt u van alles hierover lezen. In 1816 werd Harich en Ruigahuizen 1 kerkelijke gemeente.

Oudega en Kolderwolde zijn vanaf 1631 een gezamenlijke kerkelijke gemeente, daarvoor had men samen met Nijega - Elahuizen, 1 predikant. Voor meer geschiedenis klik op het tabblad geschiedenis onder Oudega - Kolderwolde.

Nu we gezamenlijk een dominee hebben, worden samen ook meer activiteiten gedaan. Zo zijn de kerkdiensten, de ene zondag in Oudega de andere in Harich. Kijkt u onder de tab:  Diensten.

De zondagsschool werkt samen met projecten. De kerkenraad vergadert 6 keer per jaar gezamenlijk en ook het winterwerkprogramma doen we samen.

Of de samenwerking verder geïntensiveerd wordt, zal de toekomst leren.

Doel van de gemeenten is:

We zijn, Christus belijdend en gaan uit van het evangelie, in liefde omzien naar elkaar.

De kerk is een gastvrij huis voor jong en oud waarin iedereen welkom is!

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen