^Naar boven

Archief Harich Ruigahuizen

Het archief van de gemeente Harich - Ruigahuizen, is opgeslagen 

bij de gemeente de Fryske Marren. ( URL onderaan pagina)

 

De inleiding:

Geschiedenis en organisatie

Na de reformatie vormden Harich, Balk en Sondel, één gemeente, met alls predikant Henricus Wellink (1583-1585). Sondel onttrok zich in 1613 aan de samenwerking.  Harich werd in 1616 zelfstandig. Hendrik Jochems was de eerste predikant van Harich. In 1816 werden Harich en Ruigahuizen verenigd. In 1985 ging men een verband aan met de Hervormde gemeente te Balk. De samenwerking werd in 1990 niet opnieuw verlengd en in 1991 ontstond een combinatie met de Hervormde gemeente Oudega – Kolderwolde en de Hervormde gemeente te Elahuizen (inv.nr.17). Predikanten waren achtereenvolgens Gerben Kozijn en Aafke Nicolai. Na het vertrek van ds Nicolai, werd de samenwerking van de gemeenten beëindigd. Elahuizen ging zelfstandig verder en Harich – Ruigahuizen en Oudega – Kolderwoldezochten een nieuwe predikant, die ze vonden in Meinske vd Wal. In 2004 kwam de Protestantse Kerk in Nederland tot stand. In 2007 nam de gemeente de naam: Protestantse gemeente te Harich – Ruigahuizen aan( inv.nr.18)

De huidige kerk van Harich dateert uit 1663. De oude kerk was daarvoor tijdens een storm verwoest. De toren is tijdens de storm blijven staan en dateert deels uit de 12e eeuw. Verdere geschiedenis staat onder de tab: Geschiedenis waar u door op de link te klikken, de geschiedenis kunt lezen.

Archief en inventarisatie

De omvang van het archief bedraagt iets meer dan 3 m1. Het oudste stuk dateert uit 1670. Het betreft een inschrijving in rekeningboek van de diaconie ( inv nr 60) In de rubriek documentatie treft men beschrijvingen aan van twee doop- trouw- en lidmatenregisters van oudere datum. Het betreft kopieën, de originelen bevinden zich in Tresoar.)  De jongste archiefstukken zijn uit 2007                                             ( inv. nrs. 9,11,13,18,113,116,128) We troffen het archief aan in een kist en de kluis in de kerk. In de zomer van 2017 is het naar Kollum overgebracht om te worden bewerkt. Wij maakten beschrijvingen en we verpakten de stukken in zuurvrij materiaal. Op 12 januari 2018 werd het archief naar het gemeentehuis van de Fryske Marren te Joure gebracht. In de inventaris worden meerdere archiefvormers onderscheiden: de kerkenraad, de diaconie, de kerkvoogdij, een meisjesvereniging, een jeugdvereniging en een vrouwen vereniging. Er is materiaal vernietigd: vooral dubbelen en stukken ter kennisgeving. Voor het archief geldt een openbaarheidbeperking van 50 jaar!

Literatuur                                                                                                                                                                                        Yde  Jan van de Lageweg, Tsjerke Harich en har foargongers (2016)

Archiefbureau Ruerd de Vries, Harm de Jager en Ruerd de Vries

 

 Via de volgende URL, komt u bij het archief:

 

http://www.friesarchiefnet.nl/archieven/ead/index/eadid/ARDV-HarichHG

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen