^Naar boven

Kerkrentmeesters

Onze kerkenraad heeft drie ouderling-kerkrentmeesters. Zij zorgen voor de financiën wat betreft het pastoraat ( predikant) en het onderhoud van de kerk en pastorie.

 

Ze zorgen voor de aanbesteding bij onderhoudswerkzaamheden in en rondom de kerk en onderhouden het contact met monumentenwacht en vragen subsidies aan.

 

In de afgelopen jaren is de pastorie hersteld en is ook de kerktoren van nieuw houtwerk voorzien.

 

 

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen