^Naar boven

Diensten

Hier de data van de  kerkdiensten  PG Harich-Ruigahuizen en PG 

 

Zondag 3 december ― Oudega ― 1e Advent

09.30 uur    : Ds. St. de Jong, Oudemirdum

Zondag 10 december ― Harich ― 2e Advent

09.30 uur    : Ds. O. Mulder, Balk

Zondag 17 december ― Oudega ― 3e Advent

09.30 uur    : Dhr. T. de Jong, Haskerhorne

Zondag 24 december ― Harich ― 4e Advent

09.30 uur    : Mw. T. Aukema, Wijckel

Thema         :  ‘Geloof het maar’

Koffie aan het begin van de dienst

Maandag 25 december: Harich ― 1e Kerstdag      

09.30 uur   : Mw. T. Aukema, Wijckel

M.m.v.        :  Gelegenheidskoor: Froukje van der Wal, Ina Bruinsma, Janneke Bruno, Sietske Strampel, Wiebe Geertsma, Wybren de Boer

Zondag 31 december: Oudega ― Oudjaarsdag     

09.30 uur   :  Ds. A.P. Oosting, Balk

Zondag 7 januari: Oudega ― Nieuwjaarsbijeenkomst

09.30 uur   :  Kerkenraad Oudega-Kolderwolde

                         Ontmoetingsdienst (met organist Hiljan Bontkes)

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen