^Naar boven

Diensten

Hier de data van de  kerkdiensten  PG Harich-Ruigahuizen en PG 

Vrijdag 01 maart ― Balk ― Wereldgebedsdag

19.15 uur   :  Ds. Y. Slik, Balk

Locatie        :  Doopsgezinde Kerk

Thema        :  Verdraag elkaar in liefde

Zondag 3 maart ― Oudega ― 3e zondag 40-dagentijd

09.30 uur    :  Mw. T. Roskam-Aukema, Wijckel

Snein 10 maart ― Harich ― 4e snein 40-dagentiid ― Fryske tsjinst

09.30 oere :  Ds. Y. Slik, Balk

Zondag 17 maart ― Oudega ― 5e zondag 40-dagentijd ― Biddienst voor gewas en arbeid

09.30 uur    : Ds. M.S. van Sandijk-van der Wal, Zeewolde

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 24 maart ― Harich ― 6e zondag 40-dagentijd ― Palmpasen

09.30 uur    : Mw. T. Roskam-Aukema, Wijckel

Witte Donderdag 28 maart ― Harich ― Avondmaal

19.30 uur    : Ds. D. Kisjes-de Vries, Wijckel

Goede Vrijdag 29 maart ― Oudega

19.30 uur    : Ds. D. Kisjes-de Vries, Wijckel

Stille Zaterdag 30 maart ― Harich

21.00 uur    : Ds. D. Kisjes-de Vries, Wijckel

Paaszondag 31 maart ― Oudega ― Doopdienst

09.30 uur    : Ds. D. Kisjes-de Vries, Wijckel

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen