^Naar boven

Diensten

Hier de data van de  kerkdiensten  PG Harich-Ruigahuizen en PG 

 

Zondag 5 mei ― Harich

09.30 uur    :  Ds. J.P Boomsma, IJlst

Collecte       :  Oekraïne - Steun voor inwoners en ontheemden

Rijdienst      : Lucie Reijenga

Bloemen     :  Rommy Elgersma / Bert Dijkstra

Donderdag 9 mei ― Harich ― Hemelvaartsdag ― Dauwtrappen

08.00 uur    :  Pastor Geertje van der Meer, Wirdum

Rijdienst      : Durk Tuinier

Koffiedrinken na terugkomst bij/in de kerk

Zondag 12 mei ― Oudega

09.30 uur    :  Mw. T. Bergsma-Overdiep, Balk

Collecte       :  Eigen diaconie

Rijdienst      : Griet de Groot

Zondag 19 mei ― Harich ― Pinksteren

09.30 uur    :  Ds. G. Muilwijk, Workum

Collecte       :  Bangladesh - Gemeenteopbouw voor dorpskerken

Rijdienst      : Klaas en Fokje Koopmans

 

Zondag 26 mei ― Oudega ― Slotdienst

09.30 uur    :  Mw. S. Zwart, Lippenhuizen

Collecte       :  Fryslân foar Moldavië (jaardoel 2023-2024)

Rijdienst      : Eling Koopmans

Bloemen     :  Diaconie

Koffiedrinken na de dienst

               

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen