^Naar boven

Geschiedenis

Het kerkgebouw van Harich is 24 september 2021 verkocht aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De livestream van deze overname kunt u bekijken op: www.gestreamd.nl/harich

De eerste 30 minuten, even doorschuiven wanneer u  direct naar de bieenkomst wilt kijken

 
 
Deze link,s bevat veel informatie!
 
 
 
S ten Hoeve schreef een boekje n.a.v. de restauratie in 1974
 
 
 
N.a.v. het 350 jarig bestaan van de gemeente Harich en later, Harich - Ruigahuizen, heeft
Y. vd Lageweg een boek gemaakt over de geschiedenis van de kerk en haar voorgangers.
Dit boek konden en kunnen gemeenteleden en belangstellenden kopen.
 
350 jaar 1350 jaar 2
Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen