^Naar boven

Ouderlingen

De ouderlingen verzorgen samen met de predikant en een aantal bezoekdames het pastoraat.

 

Bezoekjes worden afgelegd bij ouderen en mensen die ziek of herstellende zijn. Mensen die verdriet hebben door verlies of op een andere manier belast zijn met zorg.

 

Ook niet gemeenteleden worden onder meer bereikt door het organiseren van een maandelijkse ouderenmaaltijd die altijd goed bezocht wordt. 

 

 Er wordt altijd getracht het hele dorp te betrekken bij verschillende activiteiten.

 

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen