^Naar boven

Nieuws

Kerk 2025

 

 

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten - gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

 

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn natuurlijk belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om het geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg gaan zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

 

Onderstaande link geeft u toegang tot deze nota.

 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerk%202025%20-%20Defintieve%20versie.pdf

 

Er is ook een gesprekshandleiding

 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/GesprekshandreikingKerk2025.pdf

 

 

Nauw verbonden met de nota - kerk 2025- Waar een Woord is is een weg- van de PKN zijn de zeven brieven van het Ambt. Deze brieven zijn opgesteld door synode scriba Arjan Plaisier

 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Zeven%20brieven%20over%20het%20ambt.pdf

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen